ตารางเทียบเวลาประเทศไทยกับต่างประเทศ

     ตอนอยู่เมืองไทย มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งต้องโทรหาเพื่อนที่อยู่ประเทศต่าง ๆ  เกือบทุกทวีป  บางทีโทรไปลืมดูเวลา  เราคิดว่าเวลาประเทศเขาตรงกับเวลาเรา  เช่นโทรหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จ หรือโทรช่วงบ่ายๆ ไปอเมริกา คิดว่าเขาก็คงทานข้าวเสร็จแล้ว แต่ที่ไหนได้เป็นเวลาตีหนึ่ง ตีสองที่อเมริกา  เวลาแต่ละประเทศโดยมากต่างกันเป็นชั่วโมง  ประเทศไหนบ้างห่างกันกี่ชั่วโมง  ดูได้ที่ตารางเทียบเวลานี้

ประเทศ

เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

 

ประเทศ

เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

Afghanistan

 

2 ชั่วโมงครึ่ง

 

Italy

 

6 ชั่วโมง

Algeria

 

6ชั่วโมง

 

Jamaica

 

 12 ชั่วโมง

Angola

 

6ชั่วโมง

 

Japan

 

2ชั่วโมง

Australia

 

 

 

Jordan

 

5ชั่วโมง

  เมือง Adilade

2 ชั่วโมงครึ่ง

 

 

Kenya

 

4 ชั่วโมง

 เมือง Canberra,
  Melbourne

3 ชั่วโมง

 

 

Kuwait

 

4 ชั่วโมง

  เมือง Perth

 1 ชั่วโมง

 

 

Lebanon

 

 5 ชั่วโมง

  เมือง Sydney

 3 ชั่วโมง

 

 

Malaysia

1 ชั่วโมง

 

Austria

 

6 ชั่วโมง

 

Mexico

 

13ชั่วโมง

Barrain

 

4 ชั่วโมง

 

Netherlands

 

 6 ชั่วโมง

Bangladesh

 

1 ชั่วโมง

 

New Zealand

5 ชั่วโมง

 

Belgium

 

 6 ชั่วโมง

 

Nigeria

 

6ชั่วโมง

Belize

 

13 ชั่วโมง

 

Norway

 

6 ชั่วโมง

Brazil

 

 

 

Pakistan

 

2 ชั่วโมง

   เมือง  Brasilia

 

10 ชั่วโมง

 

Philipines

 1 ชั่วโมง

 

   เมือง Rio de    Janeiro,Sao Paolo

 

10 ชั่วโมง

 

Poland

 

6 ชั่วโมง

Canada

 

 

 

Portugal

 

7 ชั่วโมง

   เมือง Montreal , Toronto

 

12 ชั่วโมง

 

Saudi Arabia

 

4 ชั่วโมง

   เมือง Vancouver

 

15 ชั่วโมง

 

Singapore

1 ชั่วโมง

 

 เกาะ Cayman

 

12 ชั่วโมง

 

South Africa

 

5ชั่วโมง

ประเทศ

เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

 

ประเทศ

เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

Chile

 

11 ชั่วโมง

 

Spain

 

6ชั่วโมง

China

1 ชั่วโมง

 

 

Sri Lanka

 

1 ชั่วโมงครึ่ง

Columbia

 

12 ชั่วโมง

 

Sweden

 

6 ชั่วโมง

Congo

 

6 ชั่วโมง

 

Switzerland

 

6 ชั่วโมง

Cuba

 

6 ชั่วโมง

 

Syria

 

5ชั่วโมง

Cyprus

 

5ชั่วโมง

 

Taiwan

1 ชั่วโมง

 

Czechoslovakia

 

6ชั่วโมง

 

Trinidad & Tobago

 

11ชั่วโมง

Denmark

 

6 ชั่วโมง

 

Turkey

 

5ชั่วโมง

Egypt

 

5 ชั่วโมง

 

UK

 

7 ชั่วโมง

Ethiopia

 

4 ชั่วโมง

 

Uruguay

 

10 ชั่วโมง

Finland

 

5ชั่วโมง

 

USA

 

 

France

 

6 ชั่วโมง

 

  รัฐ Altanta , Boston

 

12 ชั่วโมง

Germany

 

6 ชั่วโมง

 

  รัฐ Chicago , Dallas

 

13 ชั่วโมง

Ghana

 

7  ชั่วโมง

 

  รัฐ Los Angeles

 

15 ชั่วโมง

Greece

 

5 ชั่วโมง

 

  รัฐ Sanfrancisco

 

15 ชั่วโมง

Greenland

 

10 ชั่วโมง

 

  รัฐ New York

 

12ชั่วโมง

Guatamala

 

13ชั่วโมง

 

  รัฐ Washinton

 

12 ชั่วโมง

Hawaii

 

17 ชั่วโมง

 

รัสเซีย

 

 

Hong Kong

1 ชั่วโมง

 

 

  เมือง Leningard

 

4 ชั่วโมง

Hungary

 

6ชั่วโมง

 

  เมือง Moscow

 

4 ชั่วโมง

Iceland

 

7 ชั่วโมง

 

 เมือง Vladivostock

3 ชั่วโมง

 

India

 

1 ชั่วโมงครึ่ง

 

Venezuela

 

11 ชั่วโมง

Indonesia

0

0

 

Yugoslavia

 

6 ชั่วโมง

ประเทศ

เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

 

ประเทศ

เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

Iran

 

4 ชั่วโมงครึ่ง

 

Zambia

 

5 ชั่วโมง

Irish Republic

 

7 ชั่วโมง

 

 

 

 

Israel

 

5 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

Go to top