เวลา ประเทศเคนยา

เวลา ประเทศเคนยา

ประเทศเคนยา (Kenya) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐเคนยา (Republic of Kenya) ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออก มีเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดคือ ไนโรบี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดกับประเทศซูดานและเอธิโอเปียทิศใต้ติดกับประเทศแทนซาเนีย ทิศตะวันออกติดกับประเทศโซมาเลียและมหาสมุทรอินเดียส่วนทิศตะวันตกอยู่ติดกับประเทศยูกันดา แทนซาเนียและทะเลสาบวิคตอเรีย

เวลา ประเทศคอโมโรส

เวลา ประเทศคอโมโรส

ประเทศคอโมโรส (Comoros) มีชื่อเรียกในทางการว่า สหภาพคอโมโรส  (Union of the Comoros) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะแห่งมหาสมุทรอินเดีย โดยอยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาและอยู่บริเวณจุดเหนือสุดของทางช่องแคบโมซัมบิกระหว่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาดากัสการ์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโมซัมบิก ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับคอโมโรส คือ ประเทศแทนซาเนียซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และยังมีประเทศเซเชลส์ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองหลวงของประเทศคือ กรุงโมโรนี ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกร็องด์กอมอร์

เวลา ประเทศแกมเบีย

เวลา ประเทศแกมเบีย

ประเทศแกมเบีย (The Gambia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐแกมเบีย (Republic of The Gambia) ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยเป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดในดินแดนใหญ่แห่งทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ ยังมีอาณาเขตล้อมรอบไปด้วยเซเนกัลทั้ง 3 ด้านไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือ ใต้และตะวันออก ยกเว้นทางด้านตะวันตกซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีพรมแดนยาวทั้งหมด 740 กิโลเมตร มีความยาวชายฝั่ง 80กิโลเมตรประเทศนี้ยังตั้งอยู่รอบแม่น้ำแกมเบียซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลจากกลางประเทศไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก มีเมืองบันจูลเป็นเมืองหลวงและเมืองเซเรกุนดาเป็นเมืองที่ใหญ่มากที่สุดของประเทศ มีจำนวนประชากรประมาณ 1,883,051 คน (เป็นค่าประมาณของเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556)

เวลา ประเทศกินี-บิสเซา

เวลา ประเทศกินี-บิสเซา

ประเทศกินี-บิสเซา (Guinea-Bissau)มีชื่อในทางการว่า สาธารณรัฐกินี-บิสเซา (Republic of Guinea-Bissau)เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยมีพรมแดนยาว 724กิโลเมตร สำหรับอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ดังนี้ ทางทิศเหนือติดกับประเทศเซเนกัลวัดระยะพรมแดนได้ 338กิโลเมตร ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศกินีวัดความยาวของพรมแดนได้ 386กิโลเมตร ส่วนทิศตะวันตกอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีเมืองหลวงคือ กรุงบิสเซา(Bissau)จำนวนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2555 นับได้ 1.63 ล้านคน นอกจากนี้ ประเทศกินี-บิสเซายังมีเกาะเล็กต่างๆ ตั้งอยู่รอบนอกดินแดนใหญ่อีกประมาณ 25 เกาะด้วย

เวลา ประเทศกินี

เวลา ประเทศกินี

ประเทศกินี (Guinea) มีชื่อเรียกในทางการคือ สาธารณรัฐกินี (Republic of Guinea) มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือแห่งทวีปแอฟริกา โดยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทางด้านตะวันตก สำหรับอาณาเขตนั้นทางทิศเหนืออยู่ติดกับกินีบิสเซาและเซเนกัล ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ติดกับประเทศมาลี ทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ติดกับโกตดิวัวร์ ทิศใต้ติดไลบีเรียและทิศตะวันตกติดกับประเทศเซียร์ราลีโอน นอกจากนี้ ประเทศกินียังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแกมเบียและแม่น้ำเซเนกัล สำหรับชื่อ ‘กินี’ นั้น ในทางด้านภูมิศาสตร์เป็นชื่อที่ไว้ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ในเขตชายฝั่งแห่งทวีปแอฟริกา โดยอยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและทางเหนือของอ่าวกินี มีต้นกำเนิดมาจากภาษาเบอร์เบอร์ซึ่งแปลว่า ‘ดินแดนของคนผิวดำ’

เวลา ประเทศกาบูเวร์ดี

เวลา ประเทศกาบูเวร์ดี

ประเทศกาบูเวร์ดี(Cabo Verde) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี (República de Cabo Verde) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่บนกลุ่มเกาะภูเขาไฟที่ตั้งตัวอยู่รวมกันประมาณ 10 เกาะ โดยอยู่ภายในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง มีระยะทางห่างจากชายฝั่งทวีปแอฟริกาไปทางด้านตะวันตก 570 กิโลเมตร พื้นที่รวมกันของทุกเกาะนั้นมีรวมกันประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร เกาะ 3 เกาะที่มีความสำคัญของประเทศ ได้แก่ เกาะซัล เกาะไมยูและเกาะโบอาวิชตา มีเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงไปรอา (Praia)

เวลา ประเทศกาบอง

เวลา ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง (Gabon) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกาบอง (Gabonese Republic) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภายในทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่เส้นอิเควเตอร์ ระหว่างประเทศสาธารณรัฐคองโกและประเทศอิควอเรียลกินี อาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ มีความยาวพรมแดนที่สามารถแจกแจงได้ดังนี้

เวลา ประเทศกานา

เวลา ประเทศกานา

ประเทศกานา (Ghana) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกานา (Republic of Ghana) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศตะวันตกอยู่ติดกับประเทศโกตดิวัวร์ ทิศตะวันออกอยู่ติดกับประเทศบูร์กินาฟาโซ ส่วนทิศตะวันออกติดกับประเทศโตโกมีพื้นที่ซึ่งเป็นชายฝั่งด้านทิศใต้อยู่ติดกับอ่าวกินี แต่เดิมประเทศกานานั้นยังเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยมีชื่อว่า โกลด์โคสต์ (Gold Coast)

เวลา ประเทศฮังการี

เวลา ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี (Hungary) หรือ ‘ม็อดยอรอสาก’เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภายในทวีปยุโรปกลางซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดประเทศสโลวาเกีย ทิศตะวันออกติดประเทศโรมาเนียและยูเครนทิศใต้ติดประเทศเซอร์เบียและโครเอเชีย ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดประเทศสโลวีเนีย และทิศตะวันตกนั้นอยู่ติดกับประเทศออสเตรีย โดยมีเมืองบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เวลา ประเทศไอร์แลนด์

เวลา ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) หรือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) เป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรปด้านทิศตะวันออกของประเทศอยู่ติดกับทะเลไอริชซึ่งกั้นกลางระหว่างไอร์แลนด์กับสหราชอาณาจักร พื้นที่ทางตอนเหนือสุดของเกาะ 1 ใน 5 นั้นเป็นพื้นที่ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร

เวลาประเทศต่างๆ ทั่วโลก

Go to top