เวลา ประเทศซีเรีย

เวลา ประเทศซีเรีย

ประเทศซีเรีย (Syria) ที่ตั้งของประเทศซีเรีย ประเทศซีเรียเป็นประเทศในโซนของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ พรมแดนจากทางใต้ไปทางตอนเหนืออยู่ติดกับประเทศเลบานอน อิสราเอล จอร์แดน อิรักและประเทศตุรกี ทั้งนี้ พรมแดนซึ่งติดกันกับประเทศอิสราเอลนั้นปัจจุบันยังคงเป็นกรณีพิพาทจนกว่าจะได้รับการสะสางข้อโต้แย้งที่ค้างคาอยู่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการครอบครองที่สูงโกลัน (Golan Heights)สำหรับลักษณะที่ตั้งของประเทศซีเรียซึ่งสามารถกล่าวสรุปให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น คือ ประเทศซีเรียตั้งอยู่ทางภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนืออยู่ติดกับตุรกี ทิศใต้อยู่ติดจอร์แดน ทิศตะวันออกติดกับอิรัก ทิศตะวันตกติดกับเลบานอน อิสราเอลและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีพื้นที่ของประเทศทั้งหมด 185,180 ตารางกิโลเมตร

เวลา ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เวลา ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่อยู่บนคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคของตะวันออกกลาง โดยตั้งอยู่ในโซนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพรมแดนอยู่ติดกับประเทศอิรัก จอร์แดน คูเวต โอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเยเมนในส่วนพื้นที่พรมแดนที่ติดอยู่ทางทะเลนั้นจะอยู่ติดกับพื้นที่แห่งอ่าวเปอร์เซียในทิศตะวันออกเฉียงเหนือและติดกับทะเลแดงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกสำหรับลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนมากมักเป็นทะเลทรายและมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งขนานกันกับทะเลแดง ประเทศซาอุดีอาระเบียมีพื้นที่ทั้งหมด 2,149,690ตารางกิโลเมตร อีกทั้งพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นทะเลทรายที่มีอากาศแห้งแล้งจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศซาอุดีอาระเบียจึงมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดอย่างมากทีเดียว

เวลา ประเทศจีน

เวลา ประเทศจีน

ประเทศจีน (China) ที่ตั้งของประเทศจีน ประเทศจีน (China) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชียและอยู่ทางทิศตะวันตกสำหรับโซนมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 9,600,000ตารางกิโลเมตร ถือเป็นประเทศที่มีอาณาพื้นที่กว้างใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศรัสเซียและแคนาดา นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีชายแดนติดกับประเทศอื่นๆ มากถึง 22,800 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศต่างๆ ดังนี้

เวลา ประเทศจอร์แดน

เวลา ประเทศจอร์แดน

ประเทศจอร์แดน (Jordan) ที่ตั้งของประเทศจอร์แดน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หรือที่หลายคนเรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน มีเมืองหลวงชื่อกรุงอัมมาน (Amman)เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในโซนตะวันออกกลาง มีพรมแดนซึ่งติดกับประเทศซีเรียอยู่ทางทิศเหนือ ติดกับประเทศอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศซาอุดิอาระเบียทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ รวมถึงยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลเป็นผู้ครอบครองในทางทิศตะวันตก ประเทศจอร์แดนยังเป็นประเทศที่เกือบไม่มีทางออกไปสู่ทะล ทว่ายังคงมีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับประเทศอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองอยู่ นอกจากนี้ ยังมีชายฝั่งอ่าวอะกอบาร่วมกับอิสราเอล ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 89,206 ตารางกิโลเมตร เมื่อเทียบกับประเทศไทยเราพบว่าประเทศไทยมีขนาดกว้างใหญ่กว่าจอร์แดนมากถึง 5.7 เท่า

เวลาประเทศจอร์เจีย

เวลาประเทศจอร์เจีย

ประเทศจอร์เจีย (Georgia) ประเทศจอร์เจีย แต่เดิมในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจอร์เจียสำหรับที่ตั้งนั้นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออกของทะเลดำในแถบคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเคยเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตโดยมีอาณาเขตทางตอนเหนือจรดติดกับประเทศรัสเซียและทางใต้จรดติดกับประเทศตุรกี ประเทศอาร์เมเนียและประเทศอาเซอร์ไบจาน

เวลาประเทศคูเวต

เวลาประเทศคูเวต

ประเทศคูเวต (Kuwait) ที่ตั้งของประเทศคูเวต คูเวต เป็นรัฐผู้ครอบรองนคร (emirate)มีพื้นที่ประเทศขนาดเล็กแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน และมีพื้นที่ตั้งอยู่ในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ริมชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ทั้งยังมีพรมแดนติดกันกับประเทศซาอุดิอาระเบียและมีพรมแดนทางตอนเหนือติดกันกับประเทศอิรัก ด้วยขนาดพื้นที่เล็กเพียง 17,818 ตารางกิโลเมตรหรือหากเทียบพื้นที่ในประเทศไทยคูเวตก็เทียบได้เท่ากับจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเอง เพราะถ้ามองจากแผนที่แล้วก็จะพบว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีขนาดเล็กมากอยู่ตรงบริเวณมุมของอ่าวเปอร์เซีย และนั่นเองจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประเทศอิรักบุกเข้าโจมตีประเทศคูเวตได้อย่างง่ายดายในปี ค.ศ. 1995

เวลาประเทศคีร์กีซสถาน

เวลาประเทศคีร์กีซสถาน

ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) ประเทศคีร์กีซสถานมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีร์กีซเป็นประเทศในโซนเอเชียกลางซึ่งมีพรมแดนติดกันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน มีเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อเรียกว่า บิชเคก (แต่เดิมมีชื่อเมืองว่า ฟรุนเซ) สำหรับประเทศคีร์กีซสถานก่อนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต และยังเป็นประเทศที่มีความแตกต่างจากหลายประเทศตรงที่ไม่มีทางออกสู่ท้องทะเล

เวลาประเทศคาซัคสถาน

เวลาประเทศคาซัคสถาน

ประเทศคาซัคสถาน ประเทศคาซัคสถาน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Republic of Kazakhstan)เป็นประเทศที่ไม่ได้มีทางออกไปสู่พื้นที่ทะเลแต่อย่างใด แต่มีพื้นที่อันกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาทวีปแห่งภูมิภาคเอเชียและยังเป็นสาธารณรัฐในอดีตของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

เวลาประเทศเกาหลีเหนือ

เวลาประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ ที่ตั้งของประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลีเหนือ (North Korea)มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีพื้นที่ครอบคลุมตอนเหนือของทางคาบสมุทรเกาหลี มีพรมแดนทางตอนใต้ซึ่งติดกันกับประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นรัฐเดียวกันมาตลอดจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2489 ส่วนพรมแดนในทางทิศเหนือส่วนใหญ่จะติดกันกับประเทศจีนและพื้นที่ในบางส่วนติดกันกับประเทศรัสเซีย

เวลาประเทศเกาหลีใต้

เวลาประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ ‘เกาหลีใต้’(South Korea) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก พื้นที่โดยรวมตั้งครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนในทางตอนเหนืออยู่ติดกันกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทะเลของญี่ปุ่นและช่องแคบประเทศเกาหลีกั้นไว้นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ยังตั้งอยู่ที่ละติจูด 33-39 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 125-131 องศาตะวันออก ลักษณะ 70% ของประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา เกาหลีใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งพื้นที่ของน้ำด้วยซึ่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำและทะเลสาบ เป็นต้น ขนาดพื้นที่ของประเทศมีความกว้างใหญ่เป็นลำดับที่ 108...

Go to top