เวลา ประเทศฟินแลนด์

เวลา ประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ (Finland) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland)เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรปเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลบอลติก ทางทิศใต้ติดกับอ่าวฟินแลนด์และทิศตะวันตกติดอ่าวบอทเนีย นอกจากนี้ ยังมีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์และรัสเซียอีกด้วย

เวลา ประเทศฝรั่งเศส

เวลา ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส (France) มีชื่อเรียกในทางการคือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic) พื้นที่ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่ทางทวีปยุโรปตะวันออก เป็นประเทศซึ่งประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่นๆ ของต่างทวีปอีกหลายดินแดน สำหรับพื้นที่ของประเทศซึ่งถือเป็นแผ่นดินใหญ่ เริ่มทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนเชื่อมไปถึงช่องแคบแห่งประเทศอังกฤษและทะเลเหนือ จากแม่น้ำไรน์ไล่มาจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก อันดอร์ราและสเปน นอกจากนี้ ยังมีดินแดนแห่งโพ้นทะเลซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครอง จึงทำให้มีพรมแดนเขตอยู่ติดกับประเทศอื่นๆ เพิ่มด้วย ได้แก่ ประเทศบราซิล ซูรินามและซินต์มาร์เตินของเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งยังมีพื้นที่เชื่อมต่อไปยังสหราชอาณาจักรในทางอุโมงค์ช่องแคบของอังกฤษด้วย

เวลา ประเทศโปแลนด์

เวลา ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ (Poland) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)มีพื้นตั้งอยู่ท่ามกลางทวีปยุโรป มีอาณาเขตทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ทางทิศตะวันออกติดกับยูเครนและเบลารุส ส่วนทางทิศเหนือติดกับทะเลบอลติก ทิทัวเนียและแคว้นคาลีนินกราดของประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด์มีพื้นที่ทั้งหมด 312,685ตารางกิโลเมตร โดยใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในอดีตยังเคยมีดินแดนส่วนหนึ่งเป็นของประเทศรัสเซียอีกด้วย

เวลา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เวลา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีชื่อเรียกในทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล โดยตั้งอยู่ทางทวีปยุโรปตะวันตก มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรียและลิกเตนสไตน์

เวลา ประเทศรัสเซีย

เวลา ประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย (Russia)มีชื่อเรียกในทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยครอบคลุมพื้นที่โลกถึง 1 ใน 8 ด้วยพื้นที่ประมาณ 10,000,000 กว่าตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยมีจำนวนประมาณ 143 ล้านคน ประเทศรัสเซียมีการปกครองด้วยระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี ประกอบด้วย 83 เขตการปกครอง รัสเซียยังเป็นประเทศที่มีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถูกเรียกเป็น “ปอดของยุโรป”

เวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก

เวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีชื่อในทางการว่า ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg) เป็นประเทศที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรป อาณาเขตด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทางทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศสและทางด้านตะวันตกติดกับประเทศเบลเยียม เป็นอีกหนึ่งนครรัฐซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล

เวลา ประเทศลัตเวีย

เวลา ประเทศลัตเวีย

ประเทศลัตเวีย (Latvia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia) เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ 2 รัฐบอลติก นั่นก็คือ ทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศเอสโตเนีย ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศลิทัวเนียและประเทศเบลารุส ทางทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกนั้นติดต่อกับประเทศสวีเดน เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย มีชื่อว่า กรุงรีกา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มรัฐบอลติก

เวลา ประเทศลิกเตนสไตน์

เวลา ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)มีชื่อเรียกในทางการว่า ราชรัฐลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศขนาดเล็กซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลาง ทางด้านทิศตะวันออกมีพรมแดนติดกับประเทศออสเตรีย และทางด้านทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าประเทศนี้จะมีพื้นที่ขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่กลับเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดเลยก็ว่าได้

เวลา ประเทศลิทัวเนีย

เวลา ประเทศลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania) ตั้งอยู่ท่ามกลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทางทิศเหนือมีพรมแดนติดต่อกับประเทศลัตเวีย ทิศตะวันออกและทิศใต้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเบลารุส และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศโปแลนด์และประเทศรัสเซีย แต่เดิมนั้นประเทศลิทัวเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียมาก่อน

เวลา ประเทศสโลวาเกีย

เวลา ประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลโดยตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐเช็ก ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับโปแลนด์ ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับยูเครน และทิศใต้มีพรมแดนติดกับประเทศฮังการี รวมทั้งในส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับประเทศออสเตรีย ประเทศสโลวาเกียมีเมืองหลวงที่มีชื่อว่า บราติสลาวา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

Go to top