เวลา ประเทศกินี

เวลา ประเทศกินี

ประเทศกินี (Guinea) มีชื่อเรียกในทางการคือ สาธารณรัฐกินี (Republic of Guinea) มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือแห่งทวีปแอฟริกา โดยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทางด้านตะวันตก สำหรับอาณาเขตนั้นทางทิศเหนืออยู่ติดกับกินีบิสเซาและเซเนกัล ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ติดกับประเทศมาลี ทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ติดกับโกตดิวัวร์ ทิศใต้ติดไลบีเรียและทิศตะวันตกติดกับประเทศเซียร์ราลีโอน นอกจากนี้ ประเทศกินียังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแกมเบียและแม่น้ำเซเนกัล สำหรับชื่อ ‘กินี’ นั้น ในทางด้านภูมิศาสตร์เป็นชื่อที่ไว้ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ในเขตชายฝั่งแห่งทวีปแอฟริกา โดยอยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและทางเหนือของอ่าวกินี มีต้นกำเนิดมาจากภาษาเบอร์เบอร์ซึ่งแปลว่า ‘ดินแดนของคนผิวดำ’

เวลา ประเทศกาบูเวร์ดี

เวลา ประเทศกาบูเวร์ดี

ประเทศกาบูเวร์ดี(Cabo Verde) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี (República de Cabo Verde) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่บนกลุ่มเกาะภูเขาไฟที่ตั้งตัวอยู่รวมกันประมาณ 10 เกาะ โดยอยู่ภายในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง มีระยะทางห่างจากชายฝั่งทวีปแอฟริกาไปทางด้านตะวันตก 570 กิโลเมตร พื้นที่รวมกันของทุกเกาะนั้นมีรวมกันประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร เกาะ 3 เกาะที่มีความสำคัญของประเทศ ได้แก่ เกาะซัล เกาะไมยูและเกาะโบอาวิชตา มีเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงไปรอา (Praia)

เวลา ประเทศกาบอง

เวลา ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง (Gabon) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกาบอง (Gabonese Republic) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภายในทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่เส้นอิเควเตอร์ ระหว่างประเทศสาธารณรัฐคองโกและประเทศอิควอเรียลกินี อาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ มีความยาวพรมแดนที่สามารถแจกแจงได้ดังนี้

เวลา ประเทศกานา

เวลา ประเทศกานา

ประเทศกานา (Ghana) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกานา (Republic of Ghana) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศตะวันตกอยู่ติดกับประเทศโกตดิวัวร์ ทิศตะวันออกอยู่ติดกับประเทศบูร์กินาฟาโซ ส่วนทิศตะวันออกติดกับประเทศโตโกมีพื้นที่ซึ่งเป็นชายฝั่งด้านทิศใต้อยู่ติดกับอ่าวกินี แต่เดิมประเทศกานานั้นยังเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยมีชื่อว่า โกลด์โคสต์ (Gold Coast)

เวลา ประเทศฮังการี

เวลา ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี (Hungary) หรือ ‘ม็อดยอรอสาก’เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภายในทวีปยุโรปกลางซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดประเทศสโลวาเกีย ทิศตะวันออกติดประเทศโรมาเนียและยูเครนทิศใต้ติดประเทศเซอร์เบียและโครเอเชีย ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดประเทศสโลวีเนีย และทิศตะวันตกนั้นอยู่ติดกับประเทศออสเตรีย โดยมีเมืองบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เวลา ประเทศไอร์แลนด์

เวลา ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) หรือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) เป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรปด้านทิศตะวันออกของประเทศอยู่ติดกับทะเลไอริชซึ่งกั้นกลางระหว่างไอร์แลนด์กับสหราชอาณาจักร พื้นที่ทางตอนเหนือสุดของเกาะ 1 ใน 5 นั้นเป็นพื้นที่ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร

เวลา ประเทศไอซ์แลนด์

เวลา ประเทศไอซ์แลนด์

ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) มีชื่อเรียกในทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือแห่งทวีปยุโรป โดยอยู่ระหว่างทะเลกรีนแลนด์และมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้ ยังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งสหราชอาณาจักรมีเมือง ‘เรคยาวิก’ เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เวลา ประเทศแอลเบเนีย

เวลา ประเทศแอลเบเนีย

ประเทศแอลเบเนีย (Albania) มีชื่อเรียกในทางการคือ สาธารณรัฐแอลเบเนีย (Republic of Albania) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโปรตะวันออกเฉียงใต้ โดยอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งคาบสมุทรบอลข่าน ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกร ทิศตะวันออกติดกับประเทศมาซิโดเนีย ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ติดกับประเทศกรีซ ส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเล Adriatic และทะล Ionian

เวลา ประเทศเอสโตเนีย

เวลา ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนีย (Estonia)มีชื่อในทางการคือ สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Republic of Estonia) เป็นรัฐอธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคบอลติกแห่งทวีปยุโรปเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดกับอ่าวฟินแลนด์ ทิศตะวันตกติดทะเลบอลติก ทิศใต้ติดกับประเทศลัตเวียและทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ประเทศเอสโตเนียมีพื้นที่ทั้งหมด 45,227 ตารางกิโลเมตร และใหญ่เป็นอันดับที่ 131 ของโลก

เวลา ประเทศอิตาลี

เวลา ประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลี (Italy) มีชื่อในทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้และยังตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลี โดยมีรูปทรงพื้นที่คล้ายรองเท้าบูท นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เกาะซิซิลีและเกาะซาร์ดิเนีย

Go to top