เวลา ประเทศเอสโตเนีย

เวลา ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนีย (Estonia)มีชื่อในทางการคือ สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Republic of Estonia) เป็นรัฐอธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคบอลติกแห่งทวีปยุโรปเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดกับอ่าวฟินแลนด์ ทิศตะวันตกติดทะเลบอลติก ทิศใต้ติดกับประเทศลัตเวียและทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ประเทศเอสโตเนียมีพื้นที่ทั้งหมด 45,227 ตารางกิโลเมตร และใหญ่เป็นอันดับที่ 131 ของโลก

เวลา ประเทศอิตาลี

เวลา ประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลี (Italy) มีชื่อในทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้และยังตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลี โดยมีรูปทรงพื้นที่คล้ายรองเท้าบูท นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เกาะซิซิลีและเกาะซาร์ดิเนีย

เวลา ประเทศอันดอร์รา

เวลา ประเทศอันดอร์รา

ประเทศอันดอร์รา (Andorra) มีชื่อเรียกในทางการว่า ราชรัฐอันดอร์รา Principat d'Andorra) เป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่เล็กเพียง 468ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาพิเรนีส (Pyrenees) ทางทิศตะวันออกโดยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้แห่งทวีปยุโรป มีระดับความสูงระหว่าง 838 - 2,946 เมตร ในส่วนของพรมแดนนั้นประเทศอันดอร์ราอยู่ติดกับประเทศสเปนและฝรั่งเศส และยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล

เวลา ประเทศออสเตรีย

เวลา ประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย (Austria) มีชื่อในทางการคือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางและเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล ด้านอาณาเขตนั้นทางทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทิศตะวันออกติดกับสโลวาเกียและฮังการี ทางทิศใต้กับสโลวีเนียและอิตาลีส่วนทางทิศตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์

เวลา สาธารณรัฐเช็ก

เวลา สาธารณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล อาณาเขตทางทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศโปแลนด์ ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศเยอรมนี ส่วนทางทิศใต้ติดกับประเทศออสเตรีย และทางทิศตะวันออกติดกับประเทศสโลวาเกีย

เวลา ประเทศมาซิโดเนีย

เวลา ประเทศมาซิโดเนีย

ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia) เป็นรัฐอิสระซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่านแห่งยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มักถูกเรียกชื่อเฉยๆ ว่า ’มาซิโดเนีย’ ประเทศแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิภาคทางด้านภูมิศาสตร์มาซิโดเนีย มีเมืองหลวงคือ กรุงสโกเปีย (Skopje) ส่วนอาณาเขตทางทิศเหนือนั้นอยู่ติดกับประเทศเซอร์เบีย ทิศตะวันออกติดกับบัลแกเรีย ทิศใต้ติดประเทศกรีซและทิศตะวันตกติดกับประเทศแอลเบเนีย

เวลา สหราชอาณาจักร

เวลา สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) และ บริเตน (Britain) ดินแดนแห่งนี้เป็นรัฐเอกราชซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือแห่งยุโรปภาคพื้นทวีป

เวลา ประเทศสวีเดน

เวลา ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน (Sweden) มีชื่อเรียกในทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) เป็นประเทศของกลุ่มนอร์ดิกซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียแห่งทวีปยุโรปเหนือสำหรับอาณาเขตทางด้านตะวันตกนั้นอยู่ติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศฟินแลนด์และช่องแคบสแกเกอร์แรก (Skagerrak) ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และด้านตะวันออกอยู่ติดทะเลบอลติกและอ่าวบอทเนีย

เวลา ประเทศฟินแลนด์

เวลา ประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ (Finland) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland)เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรปเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลบอลติก ทางทิศใต้ติดกับอ่าวฟินแลนด์และทิศตะวันตกติดอ่าวบอทเนีย นอกจากนี้ ยังมีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์และรัสเซียอีกด้วย

เวลา ประเทศฝรั่งเศส

เวลา ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส (France) มีชื่อเรียกในทางการคือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic) พื้นที่ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่ทางทวีปยุโรปตะวันออก เป็นประเทศซึ่งประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่นๆ ของต่างทวีปอีกหลายดินแดน สำหรับพื้นที่ของประเทศซึ่งถือเป็นแผ่นดินใหญ่ เริ่มทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนเชื่อมไปถึงช่องแคบแห่งประเทศอังกฤษและทะเลเหนือ จากแม่น้ำไรน์ไล่มาจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก อันดอร์ราและสเปน นอกจากนี้ ยังมีดินแดนแห่งโพ้นทะเลซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครอง จึงทำให้มีพรมแดนเขตอยู่ติดกับประเทศอื่นๆ เพิ่มด้วย ได้แก่ ประเทศบราซิล ซูรินามและซินต์มาร์เตินของเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งยังมีพื้นที่เชื่อมต่อไปยังสหราชอาณาจักรในทางอุโมงค์ช่องแคบของอังกฤษด้วย

Go to top